blændeåbninger

Eksponeringstrekanten – Del 1: kvantitet

Når du trykker på knappen på dit kamera og tager et billede, er der tre ting der afgør hvor meget lys der kommer på dit billede: blændeåbning, lukkertid og ISO. Tilsammen udgør de eksponeringstrekanten.
Der er to aspekter man skal tænke over med eksponeringstrekanten: kvantitet og kvalitet. I del et af denne blogpost, vil jeg beskrive kvantitet-aspektet som er noget rent mekanisk i kameraet og objektivet.

Dét eksponeringstrekanten fortæller os er, at hvis vi “skruer op” for den ene indstilling, er vi nødt til at “skrue ned” tilsvarende for mindst en af de andre indstillinger for at få den samme mængde lys i billedet.

ISO fortæller hvor lysfølsom din sensor er. Jo højere tal, jo mere lysfølsom. Dvs. at sensoren optager dobbelt så meget lys ved ISO 800 som ved ISO 400.

Lukkertiden bestemmer hvor lang tid lukkeren er åben og lyset dermed får lov at ramme sensoren. Når lukkeren f.eks. er åben i 1/60 sekund, kommer der dobbelt så meget lys ind til sensoren som ved 1/125 sekund (der bliver rundet af nogle steder).

Blændeåbningen bestemmer hvor stort hullet ind til sensoren er. Blændetallet er lidt “sjovt” i det et lille tal, betyder et stort hul. Så jo mindre blændetallet er, jo mere lys kommer der ind. Blændetallene er også “sjove”: 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22. Du skal bare vide, at ét tal højere i rækkefølgen betyder, at der kommer halvt så meget lys til sensoren (blændeåbningen er halvt så stor). Blændetal bliver skrevet med “f/” foran, f.eks. f/8. Dvs. at blændeåbningen ved f/8 er halvt så stor som ved f/5,6 og der kommer derved halvt så meget lys ind til sensoren.

Hvordan virker eksponeringstrekanten så i den virkelige verden? Lad os sige, at du har taget et billede med ISO 800, lukkertid på 1/80 sekund og blænde f/5,6. Som sagt kan vi ”skrue op” for en indstilling og ”skrue ned” tilsvarende for mindst en af de andre indstillinger og få den samme mængde lys i billedet. Så hvis vi ændrer ISO fra 800 til 400, er sensoren halvt så lysfølsom. Vi har nu valget mellem at fordoble mængden af lys der rammer sensoren ved enten at gøre blænden dobbelt så stor eller ved at lade lukkeren være åben dobbelt så lang tid. Hvis du ændrer ISO fra 800 til 3200 er sensoren fire gange mere lysfølsom og vi har nu valget mellem at gøre blænden fire gange så lille, lade lukkeren være åben fire gange så kort tid eller både lade blænden være halvt så lille og lukkertiden halvt så lang.

Der er altså den samme mængde lys i billeder med disse indstillinger:
ISO 800, f/5,6, 1/80 sekund
ISO 400, f/4, 1/80 sekund
ISO 800, f/8, 1/40 sekund

Bemærk, at billederne oven over ser lidt forskellige ud (de farvede kasser ændrer størrelse) til trods for, at mængden af lys er den samme. Det er på grund af den kvalitative forskel, der er på at skrue op og ned for ISO, lukker og blænde. Jeg fortæller om det kvalitative aspekt ved eksponeringstrekanten i en fremtig blog-post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>